Hosted Exchange‎ > ‎

Opsætning af Hosted Exchange Outlook 2011 på mac (c)

Brugernavn: navn@domain.dk
password: Skriv dit password.
Server adresse: https://www.webexchange.nu/EWS/Exchange.asmx
Adresse liste server: ad01.hosting.local